Zobacz etapy naszych realizacji

1

Przygotowanie pomieszczenia do rozpoczęcia prac remontowych.

2

Prowadzenie prac remontowych w wyznaczonym pomieszczeniu.

3

Efekt końcowy – estetyka, nowoczesność, jakość.

Sprawdź jak zmieniamy pomieszczenia – przesuń myszkę nad zdjęciem w lewo i prawo, aby zobaczyć różnicę pomiędzy tym co zastaliśmy, a tym co zostawiliśmy po sobie.